Make your own free website on Tripod.com
 
  About Me

21/09/05

โฮม
ถ่ายภาพสัตว์โลกน่ารัก
ศิลปะการถ่ายภาพ
การเลือกเวลาที่เหมาะสม
สุดยอดเทคนิค 10 วิธี
My Photo Gallaly
About Me
Links

 

เกี่ยวกับผู้จัดทำ

 

     

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษา ในรายวิชา การศึกษาเฉพาะเรื่องทางระบบสารสนเทศซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับ โปรแกรมทางด้านสร้างงาน Graphic และตกแต่งภาพด้วย

Ado Photo Shop CS

Macromedia Flash Mx

ซึ่งนำมาใช้ในการตกแต่งเว็ปไซต์ให้สวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างเวบไวต์ โดยให้คิดเองว่าจะทำเรื่องอะไร ถนัดด้านไหน หรือมีความรู้ในเรื่องใดก็ให้สร้างเป็นเวบของตัวเองซะ แต่เนื่องจากดิฉันความรู้ก็มีเพียงน้อยนิด สาระก็ค่อนข้างหายาก จึงเป็นเรื่องหนักพอสมควร ใช้เวลานานมากทีเดียวกว่าจะคิดได้ เวลาผ่านไป 5 น

 

 

 

 

 

 

 

 

โฮม | ถ่ายภาพสัตว์โลกน่ารัก | ศิลปะการถ่ายภาพ | การเลือกเวลาที่เหมาะสม | สุดยอดเทคนิค 10 วิธี | My Photo Gallaly | About Me | Links

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด21/09/05

 

โฮม | ถ่ายภาพสัตว์โลกน่ารัก | ศิลปะการถ่ายภาพ | การเลือกเวลาที่เหมาะสม | สุดยอดเทคนิค 10 วิธี | My Photo Gallaly | About Me | Links

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด21/09/05