Make your own free website on Tripod.com
 
  My Photo Gallaly

21/09/05

โฮม
ถ่ายภาพสัตว์โลกน่ารัก
ศิลปะการถ่ายภาพ
การเลือกเวลาที่เหมาะสม
สุดยอดเทคนิค 10 วิธี
My Photo Gallaly
About Me
Links

 

My Photo Gallaly

          เป็นภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพของผมเอง เพิ่งจะซื้อมาได้ไม่นาน ซึ่งสถานที่สำหรับการถ่ายภาพของผมมักจะเป็นสถานที่ที่ใกล้เช่น ที่บ้านต่างจังหวัด ภาพสัตว์ที่ได้ก็สัตว์เลี้ยงที่บ้านหรือหาเอาตามหลังบ้านก็มีบ้างเล็กน้อย ภาพถ่ายตามงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และภาพเพื่อน ๆ  เป็นต้น

 

.

ภาพถ่ายยามเย็น

          แนะนำและติชมภาพถ่ายของผมได้ครับ ส่ง mail ไปที่  egg_progrmaer@hotmail.com 

 

 

 

21/09/05

 

 

 

โฮม | ถ่ายภาพสัตว์โลกน่ารัก | ศิลปะการถ่ายภาพ | การเลือกเวลาที่เหมาะสม | สุดยอดเทคนิค 10 วิธี | My Photo Gallaly | About Me | Links

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด21/09/05